آرمان تحلیل

سر خط اخبار
آرمان تحلیل

برچسب: شاخص کل هم وزن

شاخص کل هم وزن

۱ مطلب

تفاوت شاخص کل و شاخص کل هم وزن

در محاسبه شاخص کل، محاسبه میزان تغییرات قیمت سهام شرکت ها با استفاده از روش میانگین موزون صورت می گیرد. وزن مورد استفاده در این روش ارزش بازار شرکت ها می باشد.

نویسنده: تیم تولید محتوا

۱۳۹۹ فروردین ۱۶

ادامه مطلب

نرخ لحظه ای بازار

آخرین نرخ هاتغییرات